• Main Artist: Christy Hemantha
  • Music: Indika Prasad
  • Lyrics: Ganesh Beddage
Nodaneda-Christy Hemantha

Nodaneda

by Christy Hemantha

  • 2038
  • 1141